Intervju med Lars Melin, delägare

Din bakgrund?

-Är utbildad på gymnasiet till snickare men började 1997 som plattsättare. Startade under 2002 eget
plattsättningsföretag och blev 2006 arbetsledare på dåvarande Knivsta Plattsättning AB. 2013
började jag som byggledare på Byggstyrning i Norden AB. Driver sen 2015 eget byggföretag. Är
utbildad entreprenadbesiktningsman, BAS u/p samt inom AB04, ABT06 och konsumentlagarna.

Varför MB Projekt?

-Med MB Projekt vill jag höja nivån i branschen generellt. Min kollega Andreas och jag kompletterar
varandra på ett bra sätt. Han har stor kunskap inom våtrum och plattsättning och jag inom bygg.
Eftersom jag jobbat på olika sidor i branschen såsom entreprenör, arbetsledare och på beställarsidan
har jag lätt att se till allas bästa i mitt utövande som besiktningsman.

Vart är MB Projekt om ett år, hur tänker ni utvecklas?

-Vi ser redan nu signaler utifrån landet att det finns en osäkerhet gällande besiktningar och kanske
främst våtrum. Detta känns inspirerande och är en rejäl utmaning för oss. Om ett år är målet att
hjälpa så många som möjligt med deras projekt, både privatkunder, BRF:er och kommersiella
beställare.

Hur tycker du att branschregler, tex BBV, och andra bestämmelser följs idag av entreprenörer som
renoverar badrum?

-Jag märker tyvärr att många brister släpps igenom. Som besiktningsman är man opartisk och det
gäller att kunna ta en del svåra beslut. Detta gäller inte bara badrum utan hela branschen. Tyvärr är
ekonomin en avgörande faktor i avgörandet om vilken entreprenör som får uppdraget. Ett beslut
som kan stå sig dyrt i slutändan.

Varför ska man anlita MB Projekt, vad är era styrkor:

-Vi har bred kompentens och lång erfarenhet. En fördel är också att vi åtar oss uppdrag i hela landet,
ibland är det bra att anlita en besiktningsman som inte tillhör närområdet.

Lars Melin

018-44 44 241

lars@mbprojekt.se

Andreas Brolin

018-44 44 242

andreas@mbprojekt.se

M&B Projekt HB

Lodsmedvägen 7
743 50 Vattholma

Orgnr: 969787-3322