Intervju med Andreas, delägare

Din bakgrund?

-Började 2006 som plattsättare. Startade under 2016 Uppsala Kakelteknik som egenföretagare inom
plattsättning. Är utbildad entreprenadbesiktningsman och inom konsumenttjänstlagen.

Varför MB Projekt?

-Med MB Projekt vill jag förändra sättet att besiktiga ett våtrum. Det krävs stor kunskap och
erfarenhet inom branschregler och fackmässighet för att kunna utföra en fullgod våtrumsbesiktning.
Tyvärr släpps många brister igenom idag vilket kan leda till stora kostnader för beställaren som följd.
Vi har valt att starta MB Projekt för att göra skillnad i branschen.

Vart är MB Projekt om ett år, hur tänker ni utvecklas?

-Vi är redan nu anlitade av konsumenter, runt om i landet, som är oroliga för sina badrum. En del av
dessa badrum har precis renoverats och är även besiktade. Vi kan konstatera att dessa besiktningar
inte utförts regelrätt. Målet inom ett år, är att nå ut till så många som möjligt och förmedla att rätt
hjälp går att få.

Hur tycker du att branschregler, tex BBV, och andra bestämmelser följs idag av entreprenörer som
renoverar badrum?

-Vi kan konstatera att kunskapen om badrumsrenoveringar är begränsad. Det kan bero på olika saker
tex okunskap. Tyvärr ser vi även att man tummar på kvalitén för att hålla nere kostnader. Tyvärr blir
de seriösa entreprenörerna drabbade av detta genom att de inte kan konkurrera prismässigt.

Varför ska man anlita MB Projekt, vad är era styrkor:

-Som kund ska du känna dig trygg med den du anlitar. Med vår långa erfarenhet och kompetens får
du hög kvalitet på din besiktning från utförande till utlåtande. Vi är breda i vår kunskap och kan vara
behjälpliga inom många områden såsom avtalsgranskning, byggledning, våtrumskonsultation och
besiktning.

Lars Melin

018-44 44 241

lars@mbprojekt.se

Andreas Brolin

018-44 44 242

andreas@mbprojekt.se

M&B Projekt HB

Lodsmedvägen 7
743 50 Vattholma

Orgnr: 969787-3322