Köp- och säljbesiktning

Är du spekulant på en fastighet? Eller står du i kast med att sälja? Vill du veta skicket på fastigheten? Lugn, då har du kommit rätt!

Denna besiktning vänder sig både till köpare och säljare.

Vi hjälper dig med att statusbesikta fastigheten på ett opartiskt sätt.

Idag är det mer eller mindre självklart att hus besiktigas i samband med en försäljning. Det är inte
alltid lätt att själv undersöka ett hus och veta vilka fel och brister man ska leta efter.

Att låta besiktiga huset är en hjälp på vägen och en del i att uppfylla din undersökningsplikt. Köparen
har enligt lag en omfattande undersökningsplikt, som finns reglerad i Jordabalken (kap.4, § 19).
Som säljare har du en upplysningsplikt mot en eventuell köpare och det kan därför kännas bra att få
veta vilket skick din fastighet är i.

Besiktningen och det utlåtande du får om husets skick är ett bra beslutsunderlag vid ett köp. Det är
också ett bra sätt att lära känna ditt nya hus, samt skaffa dig så mycket möjligheter och rättigheter
som möjligt ifall det faktiskt är något som framkommer då du redan flyttat in i ditt nya boende.
Det är en byggnadsteknisk besiktning som är okulär i sitt grundutförande, vilket innebär att man inte
gör några ingrepp i fastigheten. Besiktningsmannen har som uppdrag att hitta eventuella fel eller
brister i huset och dess konstruktioner som är av betydelse. Besiktning utförs i alla tillgängliga
utrymmen och synliga ytor såsom tak och fasad. De fel och brister som upptäcks redovisas sedan
skriftligt i ett utlåtande. Besiktningsutlåtandet kan även innehålla en riskanalys och rekommendation
om fortsatt teknisk utredning. Besiktningsmannen har ett ansvar för det utförda uppdraget mot dig
som beställare i 2 år efter besiktningstillfället.

Viktigt att nämna är att alla hus har fel eller brister i varierande grad och mängd och det ska man inte vara orolig över. Se det som positivt istället, att man får vetskap om det som eventuellt
kan eller ska åtgärdas och vad som kan vara bra att hålla under uppsikt. En köp- och säljbesiktning är helt enkelt en god investering för en tryggare fastighetsaffär för alla parter.

Lars Melin

018-44 44 241

lars@mbprojekt.se

Andreas Brolin

018-44 44 242

andreas@mbprojekt.se

M&B Projekt HB

Lodsmedvägen 7
743 50 Vattholma

Orgnr: 969787-3322