badrumsbesiktning

Vi är det moderna besiktningsföretaget, för både konsument och professionell beställare inom området badrumsbesiktning. Att kvalitetssäkra Er badrumsrenovering med Melin & Stedt ökar Era chanser till en lyckad badrumsrenovering, stambytesrenovering eller nybyggnation av badrum. Vi har kompetensen som krävs för flera typer av badrumsbesiktningar och vi utför besiktningar över hela landet.

Av SBR Godkänd besiktningsman för entreprenad- och överlåtelsebesiktning
Certifierad kontrollansvarig enligt PBL
Medlem i SBR.s entreprenadbesiktningsgrupp
Medlem i Entreprenadrådet, ER

Läs mer om våra tjänster inom badrumsbesiktning

Vi kvalitetssäkrar din badrumsrenovering. Läs om våra besiktningsformer och se våra priser nedan.
Kontakta oss redan idag så hjälper vi Dig.

VVS-Besiktning 3995:-

Vi kvalitetssäkrar Din badrumsrenovering. Vi kontrollerar att samtliga VVS-installationer är utförda enligt gällande branschregler Säker Vatten och enligt monteringsanvisningar. Försäkringsbolag har som krav att dessa installationer är utförda korrekt. Denna besiktningsform gör att Du som beställare kan vara trygg med att dolda installationer är kvalitetssäkrade.

Du får som beställare ett tydligt besiktningsutlåtande med förhållanden, ev. fel, anmärkningar och bristfälligheter med tillhörande fotodokumentation. Allt  för att parterna ska få en enkel hantering för ev. avhjälpande.

Tätskiktsbesiktning 3995:-

Vi kvalitetssäkrar Din badrumsrenovering. Vi kontrollerar att samtliga tätskiktsarbeten är utförda enligt gällande branschregler BKR och enligt tätskiktstillverkarens monteringsanvisningar. Försäkringsbolag har som krav att dessa installationer är utförda korrekt. Denna besiktningsform försäkrar Dig om att ev. dolda fel upptäcks i rätt tid, dvs innan det är dags för plattsättning.

Du får som beställare ett tydligt besiktningsutlåtande med förhållanden, ev. fel, anmärkningar och bristfälligheter med tillhörande fotodokumentation. Allt  för att parterna ska få en enkel hantering för ev. avhjälpande.

Slutbesiktning 5995:-

Badrumsrenoveringen har börjat gå mot sitt slut, antingen så har Din resa genom badrumsrenoveringen varit smärtfri eller så blev den inte alls som Du tänkt. Oavsett Dina anledningar till att utföra en slutbesiktning så finns vi här för att kontrollera att kontraktsenliga fodringar uppfyllts genom att utföra en slutbesiktning av entreprenaden.

Du får som beställare ett tydligt besiktningsutlåtande med ev. fel, anmärkningar och bristfälligheter med tillhörande fotodokumentation. Allt  för att parterna ska få en enkel hantering för ev. avhjälpande.

Efterbesiktning 4995:-

Efter godkänd entreprenad så kan part påkalla efterbesiktning. Besiktningens syfte är att kontrollera att avhjälpandet på de fel som upptäcktes vid tidigare besiktning skett fackmässigt.

Särskild besiktning 6995:-

Om Du som kund känner Dig osäker på att Ditt badrum är fackmässigt utfört, kan Du under entreprenörens ansvarstid påkalla en särskild besiktning. Det kan vara tex att Du upptäckt bristfällig golvlutning, estetiska anmärkningar, eller förhållanden och fel under ansvarstiden som ej omfattas av garantibesiktning och som ej finns med i slutbesiktningens utlåtande.

Du får som beställare ett tydligt besiktningsutlåtande med förhållanden, ev. fel, anmärkningar och bristfälligheter med tillhörande fotodokumentation. Allt  för att parterna ska få en enkel hantering för ev. avhjälpande.

Statusbesiktning 5995:-

Besiktningens syfte är ofta varierande men för att nämna några av de mest vanliga anledningarna till en statusbesiktning så är det, vid köp av ny bostad, när badrum börjar nå sin byggnadstekniska livslängd och vid eventuella skador, där skadeorsaker behöver fastställas (ofta på försäkringsbolagens begäran).

Oavsett Ditt badrums status, ålder eller skick så skräddarsyr vi besiktningsuppdrag utifrån Dina önskemål och intressen. 

Du får som beställare ett tydligt besiktningsutlåtande med förhållanden, ev. fel, anmärkningar och bristfälligheter med tillhörande fotodokumentation. Allt  för att parterna ska få en enkel hantering för ev. avhjälpande.

Statusbesiktning Plus 6995:-

Besiktningens syfte är ofta varierande men för att nämna några av de mest vanliga anledningarna till en statusbesiktning så är det, vid köp av ny bostad, när badrum börjar nå sin byggnadstekniska livslängd och vid eventuella skador, där skadeorsaker behöver fastställas (ofta på försäkringsbolagens begäran). I Statusbesiktning Plus ingår fuktindikationsmätning.

Oavsett Ditt badrums status, ålder eller skick så skräddarsyr vi besiktningsuppdrag utifrån Dina önskemål och intressen. 

Du får som beställare ett tydligt besiktningsutlåtande med förhållanden, ev. fel, anmärkningar och bristfälligheter med tillhörande fotodokumentation. Allt  för att parterna ska få en enkel hantering för ev. avhjälpande.

Kvalitetssäkringsbesiktning 12 995:-

Här får Ni hjälp från början till slut! Med denna besiktning kan Du som kund känna Dig trygg med att inga fel går obemärkta förbi. I kvalitetsförsäkringsbesiktningen ingår projektledning, som är Din förlängda arm under renoveringen. Vi hjälper Dig att granska offert och avtal innan beställning, så kontakta oss innan Du skriver på avtal med entreprenören. Tillsammans med entreprenören tar vi fram en tidsplan, från startdatum till slutbesiktning.  Om Du under arbetets gång känner oro, upptäcker missförhållande eller liknande så kontaktar Du projektledaren som reder upp problemen. Projektledaren kan även vid behov utföra stickkontroller på arbetet. Vårt mål med denna besiktningsform är att det ska finnas noll fel vid slutbesiktningen!

Förutom det ovan så:

 • Kontrollerar vi att samtliga VVS-installationer är utförda enligt gällande branschregler Säker Vatten och enligt monteringsanvisningar.
 • Kontrollerar vi att samtliga tätskiktsarbeten är utförda enligt gällande branschregler BKR och enligt tätskiktstillverkarens monteringsanvisningar. Försäkringsbolag har som krav att VVS och tätskiktsinstallationer är utförda korrekt.
 • Till sist utför vi en slutbesiktning av entreprenaden.

  Besiktningsman

  Opartisk, Oberoende, Objektiv

  • Entreprenadbesiktning
  • Statusbesiktning
  • Skadeutredning