Bostadsrättsförening

Vi kvalitetssäkrar Er bostadsrättsförening, för ett tryggare boende.

Kvalitetssäkra Er bostadsrättsförening

  • Entreprenadbesiktning enligt AB/ABT/ABS/KTJL
  • Statusbesiktning 
  • Skadeutredningar 
  • Projektledning 
  • Inventering 
  • Underhållsplan