Förbesiktning

Förbesiktning

Part kan under entreprenadtiden påkalla förbesiktning. Förbesiktning kan ske under hela byggprocessen och används ofta för byggnadsdelar som kommer vara dolda vid tid för slutbesiktning. Förbesiktning kan även användas som normerande besiktning i ett tidigt skede i byggprocessen om parterna vill fastställa kontraktsenligheten i ett visst avseende. Förbesiktningen ersätter slutbesiktning för del av entreprenaden.

Våtrumsbesiktning

Vår våtrumsbesiktning ger bättre lönsamhet åt båda parter.