Garantibesiktning

Garantibesiktning

Garantitid inleds med ABS09 2år och AB/ABT 5år efter garantibesiktning.

Särskild varugaranti kan vara längre men aldrig lägre än avtalad garantitid. Fel som vid slutbesiktningen fanns är ej ett garantifel och ska reklameras mellan 6-18 månader av beställaren. Brukandefel är ej ett garantifel och kan förekomma att diskuteras under en garantibesiktning.

Garantibesiktning påkallas av beställaren i god tid innan garantitidens utgång. Vid ABT06 är det inte ovanligt med 2 garantibesiktningar under garantitiden.

Våtrumsbesiktning

Vår våtrumsbesiktning ger bättre lönsamhet åt båda parter.