Entreprenadbesiktning

Kontrollbesiktning, kontrollrapport

Enligt abt06 kpt kan särskild kontroll utföras påkallad av part i visst avsende. Kontrollbesiktningens benämning finns inte och har ett mindre juridiskt värde och är inte en entreprenadbesiktning. Här agerar vi ofta som sakkunniga under en besiktningsgrupp. Främst inom våtrum där en ut M&B Projekts hjärtstenar finns.

Våtrumsbesiktning

Vår våtrumsbesiktning ger bättre lönsamhet åt båda parter.