Entreprenadbesiktning

Särskildbesiktning

En särskildbesiktning kan påkallas efter godkänd slutbesiktning eller efter annat avtalat överlämnande. Besiktning kan påkallas under hela ansvarstiden i ett visst avseende om fel uppstått.

Fel behöver ej ha noterats för att en särskildbesiktning ska kunna påkallas.

Besiktningen begränsas ofta till en viss del och det ska då framgå tydligt i kallelse och uppdragsbekräftelse. Besiktningsmannen ska ej besiktiga del som ej besiktningsuppdraget hänför sig till.

Våtrumsbesiktning

Vår våtrumsbesiktning ger bättre lönsamhet åt båda parter.