Entreprenadbesiktning

Slutbesiktning

Besiktningsmannen börjar besiktningen med ett uppstartsmöte där parterna blir informerade om kriterierna för besiktningen.

Besiktningsman besiktigar likväl kontraktshandlingarna och dokumentation som utförande i entreprenaden. Besiktningen utförs till stor del okulärt med egenkontroller som underlag. Vid godkänd slutbesiktning är entreprenaden överlämnad till beställaren.

Beställaren tar nu byggnaden i bruk och entreprenadförsäkringen slutar gälla. Garantitid inleds med ABS09 2år och AB/ABT 5år. Efter garantitidens utgång inleds ansvarstid som fortlöper till 10år.

Våtrumsbesiktning

Vår våtrumsbesiktning ger bättre lönsamhet åt båda parter.