Konsument

Vi hjälper Dig att kontrollera att utförda arbeten är kontraktsenliga

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning sker i samband med försäljning av en fastighet/lägenhet. Genomgång av fastighetens/lägenhetens dokumentation som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg dokumenteras.

En grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av fastigheten/lägenheten, besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.

Granskning av fastighetens/lägenhetens alla rum och tillgängliga utrymmen som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset. Skriftligt utlåtande med fastighetens/lägenhetens byggtekniska status baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.