Konsument

Vi hjälper Dig att kontrollera att utförda arbeten är kontraktsenliga

Badrumsbesiktning

Vi kvalitetssäkrar Din badrumsrenovering.  Vi är det moderna besiktningsföretaget, för både konsument och professionell beställare inom badrumsbesiktningar. Att kvalitetssäkra Er badrumsrenovering med Melin & Brolin Projekt AB ökar Era chanser till en lyckad badrumsrenovering, stambytesrenovering eller nybyggnation av badrum.

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning sker i samband med försäljning av en fastighet/lägenhet. Genomgång av fastighetens/lägenhetens dokumentation som tekniska beskrivningar, bygglov, ritningar, eventuella renoveringar med kvalitetsdokument och intyg dokumenteras.

En grundlig okulär byggnadsteknisk undersökning av fastigheten/lägenheten, besiktningsmannen besiktigar synliga ytor och det som är tillgängligt.

Granskning av fastighetens/lägenhetens alla rum och tillgängliga utrymmen som tak, fasader, grund och markförhållanden närmast huset. Skriftligt utlåtande med fastighetens/lägenhetens byggtekniska status baserad på erhållen dokumentation och besiktning översänds.